Prikkelverwerking (sensorische integratie)

De test voor prikkelverwerking samen met de motorische observatie is zeer uitgebreid. Het is niet altijd nodig of mogelijk om alle testen af te nemen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een plan in overleg met de ouders besproken.  Deze test wordt afgenomen als er vragen zijn over de zintuiglijke prikkelverwerking – hoe de sensorische systemen samenwerken en de integratie ervan. Het doel is om inzicht te krijgen in de verwerking van zintuiglijke prikkels.


De volgende zintuigsystemen worden onderzocht:

 • visueel (visus)
 • auditief (gehoor)
 • tactiel (sensibiliteit/huid)
 • vestibulair (evenwicht)
 • proprioceptief (spieren/gewrichten – dieptegevoel)

 

Doelgroep

Geboorteproblemen/ problemen als baby:

 • prematuur, in couveuse of lang in het ziekenhuis, slechte eter, slechte slaper
 • onrustige baby
 • veel middenoorontstekingen in het eerste jaar

Problemen met motorische vaardigheden:

 • Laat met ontwikkelen
 • Onhandig, valt en struikelt veel
 • Overbeweeglijk
 • Is bang of heeft geen plezier in normale spelletjes of speeltuinactiviteiten
 • Evenwichtsproblemen, bijv. met fietsen
 • Heeft extra veel tijd nodig om zich aan te kleden
 • Eet slordig, gebruikt mes en vork niet zoals bij zijn leeftijd past
 • Het kind lijkt stijf of vreemd in zijn bewegingen
 • Het kind voelt zwaar of hangt aan de arm als je zijn hand vast houdt

Problemen op school op leergebied :

 • Ongeorganiseerd in het algemeen
 • Zwak taalgebruik, zwakke articulatie
 • Slecht/kort geheugen
 • De leerkracht denkt dat de prestaties niet overeenkomen met het IQ
 • Lijkt opdrachten of woorden verkeerd te begrijpen of heeft een slecht auditief discriminatie vermogen
 • Draait letters om (spiegelt nog steeds in groep 4/5)
 • Heeft nog geen voorkeurshand in groep 3

Problemen op school qua gedrag :

 • Snel kwaad, koppig, soms onredelijk
 • Jonger gedrag tonen dan zijn leeftijd (bijv. baby- of peutergedrag voor een kleuter)
 • Vraagt erg veel aandacht
 • Problemen in de omgang met anderen in de familie
 • Lijkt ongelukkig te zijn
 • Reageert agressief op andere kinderen
 • Trekt zich terug van andere kinderen of speelt met jongere kinderen
 • Hyperactief
 • Snel afgeleid, concentratieproblemen
 • Veel aanwijzingen en aanmoedigingen nodig om een taak tot een einde te brengen
 • Het kind lijkt lichamelijk contact niet prettig te vinden
 • Het kind lijkt bepaalde stoffen zoals vingerverf, lijm, bepaalde truien, broeken e.d. als onaangenaam te ervaren


Meer informatie:

Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking www.nssi.nl
Folder SI voor ouders