Vergoedingen


Kinderfysiotherapie wordt voor de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, is de vergoeding afhankelijk van de aanvullende verzekering.

Voor kinderen met een aandoening vallend onder de lijst "chronische aandoeningen", en met een verwijzing van een specialist, worden alle benodigde behandelingen vergoed.

 

U kunt uw verzekering hierover raadplegen of de therapeut hiernaar vragen.

 

Fysiotherapie Hoep Zuid heeft met bijna alle verzekeraars contracten afgesloten.